Kontaktní údaje

telefon: +420 380 321 304
PSČ: 382 32
email: info@vezovataplane.cz 

úřední hodiny: 

po
8.00 - 12.00,  16.00 - 18.00

út, st, čt 
8.00 - 12.00

Ostatní dotace

Obec obdržela na základě Smlouvy č. 03772011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky dotaci ve výši 1 292 831 Kč na akci "Posílení vodního zdroje v obci
Věžovatá Pláně. Celkové výdaje činí 1 861 516 Kč.
Datum vložení 5.11.2022