Kontaktní údaje

telefon: +420 380 321 304
PSČ: 382 32
email: info@vezovataplane.cz 

úřední hodiny: 

po
8.00 - 12.00,  16.00 - 18.00

út, st, čt 
8.00 - 12.00

Dotace

 

Dotace z programů Jihočeského kraje

Jihočeský kraj - Dotační program "Podpora oprav místních komunikací 2019"

Obec Věžovatá Pláně obdržela neinvestiční dotaci na realizaci projektu "Oprava místní komunikace SO-01" z dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2019, Podpora oprav místních komunikací ve výši 229.770,00 Kč. Celkové náklady na realizaci projektu se předpokládají ve výši 497.245,26 Kč.

Tisková zpráva z 30.4.2019

Jihočeský kraj - Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019

Obec Věžovatá Pláně obdržela investiční dotaci ve výši 280.000,- Kč  na realizaci projektu "Veřejné osvětlení
v obci Věžovatá Pláně - 3. etapa" v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019.
Celkové náklady na realizaci projektu se předpokládají ve výši 552.000,- Kč.

Tisková zpráva z 25.6.2019

 

Ostatní dotace