Kontaktní údaje

telefon: +420 380 321 304
PSČ: 382 32
email: info@vezovataplane.cz 

úřední hodiny: 

po
8.00 - 12.00,  16.00 - 18.00

út, st, čt 
8.00 - 12.00

Dotace z programů Jihočeského kraje

                                                      

 

Jihočeský kraj - Dotační program "Podpora oprav místních komunikací 2019"

Obec Věžovatá Pláně obdržela neinvestiční dotaci na realizaci projektu "Oprava místní komunikace SO-01" z dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2019, Podpora oprav místních komunikací ve výši 229.770,00 Kč. Celkové náklady na realizaci projektu se předpokládají ve výši 497.245,26 Kč.

Tisková zpráva z 30.4.2019

Jihočeský kraj - Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019

Obec Věžovatá Pláně obdržela investiční dotaci ve výši 280.000,- Kč  na realizaci projektu "Veřejné osvětlení
v obci Věžovatá Pláně - 3. etapa" v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019. Celkové náklady na realizaci projektu se předpokládají ve výši 552.000,- Kč.

Tisková zpráva z 25.6.2019

Jihočeský kraj - Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019

Obec Věžovatá Pláně uzavřela smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 127.050,- Kč na pořízení územního plánu obce Věžovatá Pláně z dotačního programu "Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019". Celkové náklady na pořízení územního plánu se předpokládají ve výši 340.000,- Kč

Tisková zpráva z 16.12.2019

Jihočeský kraj - Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020

Obec Věžovatá Pláně uzavřela smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši 290.000,- Kč na realizaci projektu "Veřejné osvětlení v obci Věžovatá Pláně - 2. etapa" v rámci "Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020". Celkové náklady na realizaci projektu se předpokládají ve výši 950 000,- Kč.

Tisková zpráva z 30.6.2020

Jihočeský kraj - Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020

Obec Věžovatá Pláně uzavřela smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 39 000,- Kč  na realizaci projektu "Pořízení věcných prostředků a prostředků první pomoci pro JSDHO Věžovatá Pláně" z dotačního programu Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. Celkové náklady na realizaci projektu se předpokládají ve výši 65 000,- Kč.

Tisková zpráva z 26.8.2020

JIHOČESKÝ KRAJ - DOTAČNÍ PROGRAM "PODPORA OPRAV MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2021"

Obec Věžovatá Pláně uzavřela smlouvu  o poskytnutí neinvestiční dotace
z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu "Oprava místní komunikace obce Věžovatá Pláně". Celkové uznatelné výdaje činí 253 855 Kč, dotace bude poskytnuta v maximální výši 126 927,50 Kč.

Tisková zpráva z 1.6.2021

JIHOČESKÝ KRAJ - PROGRAM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2021

Obec Věžovatá Pláně uzavřela smlouvu  o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 180 000,- Kč na realizaci projektu "Oprava opěrné zdi u požární nádrže v obci Věžovatá Pláně" v rámci "Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021". Celkové náklady na realizaci projektu se předpokládají ve výši 300 000 Kč.

Tisková zpráva z 29.6.2021

 

JIHOČESKÝ KRAJ - DOTAČNÍ PROGRAM "PODPORA OPRAV MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2022"

Obec Věžovatá Pláně uzavřela smlouvu  o poskytnutí neinvestiční dotace
z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu "Oprava místní komunikace obce Věžovatá Pláně". Celkové uznatelné výdaje činí 804 094,20 Kč, dotace bude poskytnuta v maximální výši 330 457,50 Kč.

Datum zveřejnění 23.6.2022

JIHOČESKÝ KRAJ - PROGRAM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2022

Obec Věžovatá Pláně uzavřela smlouvu č. SDO/OEZI/1964/22 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 145 000,- Kč na realizaci projektu "Oprava tarasu u požární zbrojnice v obci Věžovatá Pláně" v rámci "Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022". Celkové náklady na realizaci projektu se předpokládají ve výši 300 000 Kč.

Datum zveřejnění 23.6.2022