Kontaktní údaje

telefon: +420 380 321 304
PSČ: 382 32
email: info@vezovataplane.cz 

úřední hodiny: 

po
8.00 - 12.00,  16.00 - 18.00

út, st, čt 
8.00 - 12.00

Informace k omezení veřejné dopravy

Informace k omezení veřejné dopravy při provádění stavebních
prací na mimoúrovňové křižovatce dálnice D3 a silnicích II/157, 
III/15710, III/15536od 22.6. do 6.12.2023 ve třech etapách

Vážení spoluobčané,
v tomto roce budou z důvodu výstavby dálnice D3 v úseku Třebonín – Kaplice nádraží probíhat tři
uzavírky komunikací, které se budou vzájemně prolínat. V současné chvíli probíhá uzavírka silnice
III/15536 mezi obcemi Mojné a Skřidla.
Nejdéle trvající bude uzavírka silnice II/157 těsně z Kaplice nádraží ve směru jízdy do Českého
Krumlova. Zde bude probíhat výstavba mimoúrovňové křižovatky a potrvá od 22.6. do 6.12.2023. Po
dobu stavby bude průjezd tímto úsekem silnice II/157 úplně uzavřen. Objízdná trasa pro vozidla nad
6 tun bude značena po silnicích I/3 a I/39 u Štilce. Pro ostatní vozidla bude vyznačena objízdná trasa
do 15.8.2023 přes Velešín nádraží a Markvartice po silnici III/15710.
Na silnici III/15536 mezi obcemi Mojné a Skřidla bude stávající uzavírka prodloužena do 15.8.2023.
Objízdná trasa je vedena po silnici III/15536 přes obce Záhorkovice dále po silnici II/157 přes Horní
Třebonín a Prostřední Svince. Od 16.8.2023 do 12.9.2023 bude uzavřena silnice III/15710 mezi
Markvarticemi a Velešínem. Provizorní komunikaci v tomto úseku není možné vybudovat, a proto bude
objízdná trasa pro osobní dopravu vedena již po zprovozněné části silnici III/15536 přes obce Skřidla a
Mojné dále směrem na Horní Třebonín po silnici II/157 až na I/39. Pro nákladní dopravu bude i v tomto
případě značena objízdná trasa po silnicích I/3 a I/39 u Štilce.
Při tomto dopravním omezení dojde k omezení následujících autobusových linek veřejné linkové
dopravy:
- 330512 Český Krumlov-Mirkovice-Markvartice-Velešín (pouze v době od 15.8. do 12.9.2023)
- 330535 Kaplice-Český Krumlov
- 330537 Kaplice-Český Krumlov-Ktiš
1. Etapa od 22.6. do 15.8.2023 - uzavírka sil. II/157 - výlukové jízdní řády linek: 535 a 537
• Spoje uvedených linek budou vedeny přes Markvartice.
• Linka 537 zajistí obsluhu stávajících autobusových zastávek (dojde pouze k časovým
posunům z důvodu objízdné trasy).
• Linka 535 bude v úseku Markvartice-ČK zajišťovat částečně omezenou dopravní obslužnost.
Pouze vybrané spoje linky pojedou z Markvartic do obcí: Zubčice a Střítež. Vybrané spoje pak
budou vedeny z Markvartic přes Mirkovice do Č. Krumlova.
2. Etapa od 15.8. do 12.9.2023 - uzavírka sil. III/15710 - výlukové jízdní řády linek: 512, 535 a 537
• Spoje uvedených linek budou vedeny po sil. III/15710 – Skřidla – po MK „kolem chatek“ - sil.
III/15710 do Markvartic.
• Linka 537 zajistí obsluhu stávajících autobusových zastávek (dojde k dalším dílčím časovým
posunům z důvodu delší objízdné trasy).
• Linky 535 a 512 budou v úseku Markvartice-ČK zajišťovat omezenou dopravní obslužnost (z
důvodu delší objízdné trasy bude v tomto období více omezena obsluha zastávek než v době
do 15.8.2023). Pouze vybrané spoje linky pojedou z Markvartic do obcí: Zubčice a Střítež.
Vybrané spoje pak budou vedeny z Markvartic přes Mirkovice do Č. Krumlova.
• Linka 512 nebude zajišťovat obsluhu autobusové zastávky „Velešín, žel.st.“ (náhradní
autobusová zastávka bude „Velešín, Výkupní závod“).
3. Etapa od 13.9. do 6.12.2023 (nebo do ukončení uzavírky II/157) bude opět platný bod č. 1.

Ve všech spojích platí tarif příslušného dopravce a dále doklady IDS a JIKORD plus.
Informace o jízdních řádech bude možné zjistit na webových stránkách www.idos.cz nebo na
www.jikord.cz, a také na dispečinku společnosti JIKORD spol. s.r.o. (tel. kontakt je +420 380 309 022,
v pracovních dnech od 6 hod do 22 hod).
Platné jízdní řády budou po uvedenou dobu vyvěšeny na úřední desce obcí.
Omlouváme se za distribuci letáků po zahájení uzavírky, což bylo způsobeno tím, že do poslední
chvíle byly řešeny detaily ke zlepšení vedení autobusových linek a objízdných tras.